درباره پروپوزال

پروپوزال به نوعی تشریح فرآیندی است که از عنوان آغاز شده و تا یک نتیجه گیری کلی از کاری که می خواهیم انجام بدیم ادامه دارد. عبارت اصلی پروپوزال که باقی متن از آن نتیجه می شود عنوان آن می باشد. سایر موارد مطرح در پروپوزال بیان مقدمه ، پیشینه تحقیق ، بیان مسئله ، فرضیات تحقیق ، اهداف و روش های گردآوری اطلاعات می باشد .
در این بین در برخی پیش نویس های پروپوزال (به خصوص برای دانشگاه آزاد) بیان نوآوری کار مطرح می شود.
در ادامه در خصوص هر کدام از این بخش ها توضیحاتی ارائه خواهم داد.

برای نوشتن پروپوزال نیاز داریم به ؟

به مانند اغلب کارهای پژوهشی در ابتدای پروپوزال نویسی نیاز به گردآوری منابع داریم. این منابع بایستی معتبر و حدالمقدور جدید باشند. در اکثر فرآیندهای پروپوزال نویسی یک مقاله به عنوان مقاله اصلی یا مقاله بیس مطرح می شود. این مقاله نزدیکترین کار به پایان نامه شما خواهد بود و بیشترین مانور بر روی آن انجام خواهد پذیرفت. پس نیاز است تا در انتخاب مقاله بیس دقت کافی شود. برخی اوقات این مقاله توسط استاد معرفی می شود. اما در سایر موارد که انتخاب با شماست بایستی به امکان پیاده سازی شبیه سازی های مقاله بیس و همینطور اصالت آن دقت کافی شود.
به جز این مقالات مرتبط دیگر که می تواند از منابع مورد اشاره در مقاله بیس تا سایر پایان نامه های انجام شده داخلی و خارجی (ارجح تر می باشد) به عنوان منابع اولیه برای پروپوزال نویسی باشد.

بیان مقدمه در پروپوزال

این بخش به عنوان اولین پاراگراف در پروپوزال نویسی مطرح است. نوشتن این بخش نیاز به دقت خاصی ندارد و می توان از چکیده مقاله بیس و یا سایر مقالات و حتی تلفیقی از مجموعه این ها برای بیان مقدمه استفاده کرد. در مقدمه درباره کلیت موضوع ، ابزار آن ، کاربردهای آن و چالش های پیش رو در مسئله مورد نظر بحث می شود.

پیشینه تحقیق

در این بخش از کار مقالات مرجع مورد بررسی قرار می گیرند و از هر کدام از این منابع (به خصوص مقاله بیس) بخش هایی به صورت یک شاکله کلی مورد بررسی قرار می گیرد. این شاکله متشکل از یک مقدمه کلی، بیان نحوه حل مسئله و نهایتا تحلیل نتایج خواهد بود. این فرآیند را بایستی برای 10 تا 15 مقاله یا پایان نامه انجام داد. در این بخش نیاز است تا با آوردن [] نسبت به رفرنس دهی پیشینه اقدام نمود. به طور کلی در این بخش نیاز به مقایسه کارها نخواهد بود و توصیف کلی آنها کفایت می کند.

بیان مسئله

مسئله اصلی در پایان نامه چیست ؟ سوالی که برای نوشتن این بخش به آن نیاز دارید ! تاکنون چه کارهایی در این زمینه انجام شده است ؟ مشکلات کار چیست ؟ برای ادامه کار به چه ابزاری نیاز است ؟ چه روش های کنترلی را می توان در این زمینه پیشنهاد داد ؟ با توجه به نتایج کار ارائه شده در مقاله اصلی یا همان مقاله بیس چه فرآیندی در جهت بهبود آن می توان به کار بست ؟
این سوالات را باید در یک قالب توضیحی بصورت مدون در بخش بیان مسئله بیاورید مشخصا در بخش هایی که عین مطلب از جایی گرفته شده نیاز به رفرنس دهی می باشد. بخش بیان مسئله مهم است چرا که در مورد کار خود به طور کلی صحبت می کنید و بیان موارد نامنطبق می تواند باعث رد پروپوزال شود. از طرفی از بیان مواردی که انجام آنها در آینده ممکن است شما را به دردسر بیاندازد باید اجتناب کرد.
می توان گفت نوآوری کار شما در این بخش مورد بحث قرار می گیرد و بایستی در بیان شیوه کار دقت کامل را داشته باشید که انجام پذیری آن تا حدی شفاف باشد.

فرضیات تحقیق یا سوالات تحقیق

سوالاتی که در ابتدای انجام کار مطرح می شوند و به نوعی در حین انجام پایان نامه به آن ها پاسخ داده می شود. آنچنان بخش مهمی نیست و بیان یک سری سوالات کلی برای آن کفایت می کند.
در مورد فرضیات نیز می توان به بیان موارد کلی به عنوان مسائلی که قبول داریم اکتفا کرد. فرضیات یعنی مواردی که از ابتدا مورد قبول ما می باشند و فرض بر درستی آنها هست و در پایان نامه نیاز به اثبات درستی آنها نمی باشد.

اهداف و روش های گردآوری

بخش اهداف کار از جمله موارد مهم در پروپوزال است ، در این بخش بایستی هدف های نهایی از انجام این پایان نامه به صورت تیتر وار بیان شود. این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش بیان مسئله دارد و می توان چکیده ای از آن باشد.
این موارد می تواند شامل بهبودهای متصور در نتیجه روش کار شما بر روی مقاله اصلی باشد و همچنین شامل موارد جدیدی که در کارهای قبلی به آن ها اشاره نشده است.
مشخصا انجام کارهای پایان نامه که مرتبط به بهبود کارهای قبلی می باشند می تواند ساده تر از انجام کارهای جدید باشد که بایستی در این بخش به آن دقت کرد.
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به صورت کتابخانه ای می باشد (البته در حوزه مهندسی برق). اما در کنار آن ممکن است در کارهایی که نیاز به گردآوری اطلاعات و داده های بخصوص باشد از سایر موارد نیز بهره گرفته شود که با توجه به شیوه کار بایستی به آن اشاره درستی شود.
نهایتا نوآوری کار که در پروپوزال های دانشگاه آزاد مشاهده می شود شاید گفت مهمترین بخش این پروپوزال است که اساتید بر آن تاکید ویژه ای دارند. در این بخش نیاز است تا در نهایت 2 تا 3 جمله اصل کار خود را بیان کنید. مسلما نوشتن نوآوری هایی که در مورد آنها تحقیق کافی نشده و احتمال انجام پذیری پایینی دارند می تواند بر مشکلات کار شما در آینده بیافزاید.

توصیه های مهم در پروپوزال

پروپوزال به طور حتم اگر نگوییم مهمترین بخش از فرآیند انجام پایان نامه است حتما یکی از مهمترین ها می باشد. پروپوزال به نوعی شناسنامه پایان نامه شماست و در آینده هر آنچه به عنوان اهداف یا نوآوری آورده اید از شما خواسته می شود. این پروپوزال هم مورد مطالعه استاد ، گروه و نهایتا گروه داوری در جلسه ارائه قرار خواهد گرفت.
در یک مسئله اولیه نیاز است تا از بیان مطالب کپی و تکراری در پروپوزال اجتناب کنید چرا که این می تواند باعث رد پروپوزال شما از یک سو و یک دید منفی به کار شما در آینده باشد.
بیان کلیات کار و جلوگیری از بیان جزئیات ریز از مواردی است که بایستی رعایت کنید چرا که بیان موارد جزئی باعث خواهد شد تا در آینده آزادی عمل شما کاهش یابد.
برخی پروپوزال ها از شما می خواهند تا نرم افزاری که با آن کار خواهید کرد را معرفی کنید که این مورد بسیار مهم است. در سایر موارد که این تیتر در پروپوزال اشاره نمی شود مطلقا از معرفی نرم افزار اجتناب کنید.
معمولا در ابتدای کار دید بلند پروازانه ای از کار خود داریم و همین باعث می شود به مواردی در اهداف اشاره شود که با روش های معرفی شده متناسب نباشد و در آینده شما را کاملا به دردسر بیاندازد. پس تا می توانید کار خود را در ابتدا سبک در نظر بگیرید مطمئنا شما در آینده می توانید کار بیشتری بر روی آن انجام دهید ولی آوردن این موارد در پروپوزال آنچنان ضروری نمی باشد.

موفق باشید … برق تِک

About برق تِک

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *