سیمولینک-simulink

همانطور که یک مدل در اندازه و پیچیدگی افزایش می یابد، می توانید آن را با گروه بندی بلوک ها در زیر سیستم ها ساده کنید. زیرسیستم مجموعه ای از بلوک ها است که شما آنها را در یک بلوک زیرسیستم گروه بندی می کنید. استفاده از زیرسیستم ها: یک بلوک دیاگرام سلسله مراتبی را […]

کنترل کننده های مشتق انتگرال تناسبی (PID) یک دسته از کنترل کننده های صنعتی برای دستیابی به ویژگی های بهینه از نقطه نظر پاسخ زمانی هستند. کنترل مجموعه ای از متغیرهای فیزیکی تولید مانند موقعیت، سرعت، دما یا فشار توسط این دسته از کنترل کننده ها انجام می شود.  این نوشته آموزشی در مورد طراحی […]

طراحی کنترل کننده مد لغزشی سیستم زیر را در نظر بگیرید : معادله 1 ) که در آن J ممان اینرسی ،  سیگنال زاویه ، u(t) ورودی کنترل و d(t) عبارت از اغتشاش می باشد بطوریکه  می باشد. حال با انتخاب تابع مدلغزشی به شکل زیر داریم : معادله 2 ) که در این معادله […]

مروری بر خودروهای الکتریکی / هیبریدی خودروهای الکتریکی برای کشش، از یک موتور الکتریکی استفاده می‌کنند و به طور متناظر از باتری‌های شیمیایی، پیل‌های سوختی، ابرخازن‌ها و یا فلای‌ویل‌ها به عنوان منابع انرژی استفاده می‌کنند. خودرو‌ی الکتریکی نسبت به خودرو‌ی معمولی با موتور احتراق داخلی (ICEV) دارای مزایای بسیاری همچون عدم تولید آلاینده، بازده بالا، […]

مروری بر سیستم های کنترل سیستم های کنترل بخشی جدایی ناپذیر از هر سیستم کارامد الکتریکی ، مکانیکی و یا الکترومکانیکی می باشد. یک سیستم بدون کنترل کننده ( کنترلر ) به عنوان یک سیستم حلقه باز مطرح می شود که بدون هر گونه فیدبک می باشد. این سیستم ها برای اینکه بتوانند یک ورودی […]

پیاده سازی دینامیک سیستم در متلب

پیاده سازی دینامیک سیستم دینامیک سیستم یا مدل دینامیکی یک سیستم عبارت از یک یا چند معادله دیفرانسیلی می باشد که به صورت خطی و یا غیرخطی بیان می شوند. بیان دینامیک سیستم در حالت کلی به صورت (dX/dt = f(X نوشته می شود. در این رابطه X به عنوان بردار متغیرهای حالت و تابع […]

ذخیره شده با فرمت emf

ابزار رسم در متلب یکی از جنبه های مهم در هر نرم افزار توانایی آن در رسم شکل است. شکل های یک پروژه بخشی مهم از امکانات آن به منظور تجزیه و تحلیل را فراهم می آورد. همواره نیاز داریم تا با رسم شکل های مختلف بهبود نتایج کار و توانایی های کارمان را نمایش دهیم. […]