شبیه سازی ترکیبی

مروری بر سیستم های کنترل سیستم های کنترل بخشی جدایی ناپذیر از هر سیستم کارامد الکتریکی ، مکانیکی و یا الکترومکانیکی می باشد. یک سیستم بدون کنترل کننده ( کنترلر ) به عنوان یک سیستم حلقه باز مطرح می شود که بدون هر گونه فیدبک می باشد. این سیستم ها برای اینکه بتوانند یک ورودی […]

مقدمه ای بر کنترل مقاوم سیستم های کنترل مقاوم به آنگونه کنترلرهایی اطلاق می شود که می توانند دو نوع نامعینی متداول در سیستم های مکانیکی و الکتریکی را پوشش داده و در حضور آنها اهداف زمانی و فرکانسی سیستم را تا حدی برآورده کنند. این نامعینی ها به صورت نامعینی بر روی پارامترهای سیستم […]

پیاده سازی دینامیک سیستم در متلب

پیاده سازی دینامیک سیستم دینامیک سیستم یا مدل دینامیکی یک سیستم عبارت از یک یا چند معادله دیفرانسیلی می باشد که به صورت خطی و یا غیرخطی بیان می شوند. بیان دینامیک سیستم در حالت کلی به صورت (dX/dt = f(X نوشته می شود. در این رابطه X به عنوان بردار متغیرهای حالت و تابع […]