منابع تخصصی برق کنترل

دانلود مرجع مفید مدلسازی و کنترل ربات

در این پست به معرفی یک مرجع مفید در زمینه مدلسازی و کنترل ربات پرداخته شده است. این مرجع شامل ارائه پیش نیازهای لازم جهت درک نحوه مدلسازی و همچنین اثبات پایداری در سیستم های رباتیک می باشد.

طراحی رویت گر – دانلود مرجع

در این پست ، کتاب طراحی رویت گر و نقش رویت گرها در سیستم های کنترل به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است. در این کتاب بحث رویت گر و ارتباط آن با عدم قطعیت ، نویز و اغتشاشات تشریح شده است.

دانلود حل المسائل کریگ (مدلسازی و کنترل رباتیک)

در این پست حل المسائل تشریحی کتاب رباتیک آقای کریگ برای دانلود قرار داده شده است. در کتاب مرجع بحث های مدلسازی و کنترل سیستم های رباتیک تشریح شده است.

دانلود مرجع مدلسازی و کنترل رباتیک

در این پست کتاب کریگ به عنوان یکی از مراجع خوب در زمینه مدلسازی و کنترل سیستم های رباتیک برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به فهم استخراج مدل دینامیکی انواع بازوها و روش های اولیه در کنترل ربات کمک می کند

دانلود مرجع شناسایی سیستم و PID

در این پست کتاب شناسایی سیستم به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است. در این مرجع تئوری شناسایی سیستم ها در خصوص سیستم های خطی و غیرخطی ارائه شده و مطالب پیشرفته در خصوص کنترل کننده PID ارائه می گردد.

دانلود رایگان کتاب کنترل غیرخطی

در این پست برترین مرجع برای مباحث مرتبط با پایداری و طراحی در حوزه کنترل غیرخطی تالیف آقای حسن خلیل برای دانلود به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب رباتیک

در این پست کتاب رباتیک پیشرفته که در دانشگاه برای گرایش های کنترل و مکاترونیک ارائه می شود، جهت دانلود رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب کنترل مدرن

در این پست، کتاب کنترل مدرن تالیف آقای چِن برای دانلود رایگان قرار داده شده است. در این کتاب اصول اولیه مدل سازی فضای حالت و کنترل سیستم ها تشریح می شود.