قوانین انجام پروژه

در هنگام اخذ قرارداد زمان تحویل پروژه به صورت دقیق مشخص می شود.
نرم افزار تخصصی مورد نظر جهت انجام شبیه سازی به صورت دقیق مشخص شود(در غیر اینصورت انتخاب نرم افزار توسط اعضای متخصص انجام می شود)
تمامی موارد مورد انتظار در نتایج پروژه(پایان نامه) به صورت دقیق بیان شود.
در صورت هر گونه تاخیر در تحویل پروژه به ازای هر ماه 10 % از هزینه قرارداد کسر خواهد شد و در صورتی تاخیر از جانب در خواست کننده پروژه باشد به نحوی که درر تاریخ اتمام پروژه­ای که در قرارداد نوشته شده است پروژه به اتمام نرسد هزینه افزایشی 10 % به ازای هر ماه خواهد بود.
پس از پرداخت هزینه هر فاز، فاز بعدی شروع به انجام خواهد شد.
رقم هزینه انجام کار در روز اول تعیین شده و در صورت عدم تغییر فرآیند کار ثابت خواهد بود.
30% هزینه اولیه به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد و هیچگونه تقاضای کم کردن پیش پرداخت مورد قبول نمی­باشد.
در صورت انصراف در خواست کننده پروژه از ادامه پروژه، پیش پرداخت به هیچ وجه برگردانده نخواهد شد.
کل پروژه به صورت چند فاز مختلف تعریف شده و پس از اتمام هر فاز، نتایج برای شما ارسال شده و در صورت تایید از طرف شما، هزینه آن فاز پرداخته شده، فایل های شبیهه سازی برای شما ارسال خواهد شد. آموزش شبیه سازی این فاز به شما انجام خواهد شد.(بدیهی است مسئولیت هر گونه تغییر در این فازبندی و عدم دریافت آموزش های مورد نیاز در هر گام به عهده شما خواهد بود).
لازم به ذکر است که پس از تایید نتایج آن فاز بسته شده و به هیچ وجه قابل اصلاح کردن نمی باشد و برگردان وجه آن فاز امکان پذیر نمی باشد. (حتما قبل از واریز هزینهه صحت نتایج بررسی شود)
جهت پیگیری وضعیت پروژه می توانید از طریق تماس با شماره همراه اقدام کنید. (از ارسال پیامک و پیام در هر گونه نرم افزار های اجتماعی جهت پیگیری پروژه خودداریی فرمایید.)
اگر به هر دلیلی فازی از پروژه به جواب نرسید هزینه آن فاز به صورت کامل مرجوع خواهد شد.
نوع طرح ( آکادمیک، صنعتی ، تحقیقاتی و…) قبل از اخذ قرارداد کامل مشخص شده چرا که کیفیت کار انجام شده در محدوده نوع طرح تعریف شده خواهد بود. لذا از امتناعع کردن به ذکر اینکه کار مربوط به چه فعالیتی می باشد خودداری فرمایید.
هزینه جلسات آموزشی قبل از برگزاری کلاس باید به صورت کامل پرداخته شود.