پروژه های آماده

الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه – دانلود مرجع

در این پست کتاب بررسی الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه از انتشارات اشپرینگر(Springer) را برای دانلود قرار داده ایم.

دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

در این پست کتاب ساختار و کنترل ریزشبکه برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب از انتشارات وایلی می باشد و دارای مفاهیم ریاضی و مدل دینامیکی ادوات ریزشبکه می باشد.

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

در این پست دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال از انتشارات معتبر IET قرار داده شده است. در این کتاب شبکه های توزیع فعال و از جمله معتبرترین آن ها ریزشبکه معرفی شده و مسائل مرتبط با آن بیان شده است.

دانلود مرجع مفید مدلسازی و کنترل ربات

در این پست به معرفی یک مرجع مفید در زمینه مدلسازی و کنترل ربات پرداخته شده است. این مرجع شامل ارائه پیش نیازهای لازم جهت درک نحوه مدلسازی و همچنین اثبات پایداری در سیستم های رباتیک می باشد.

طراحی رویت گر – دانلود مرجع

در این پست ، کتاب طراحی رویت گر و نقش رویت گرها در سیستم های کنترل به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است. در این کتاب بحث رویت گر و ارتباط آن با عدم قطعیت ، نویز و اغتشاشات تشریح شده است.