منابع تخصصی برق

الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه – دانلود مرجع

در این پست کتاب بررسی الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه از انتشارات اشپرینگر(Springer) را برای دانلود قرار داده ایم.

دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

در این پست کتاب ساختار و کنترل ریزشبکه برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب از انتشارات وایلی می باشد و دارای مفاهیم ریاضی و مدل دینامیکی ادوات ریزشبکه می باشد.

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

در این پست دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال از انتشارات معتبر IET قرار داده شده است. در این کتاب شبکه های توزیع فعال و از جمله معتبرترین آن ها ریزشبکه معرفی شده و مسائل مرتبط با آن بیان شده است.

دانلود مرجع مفید مدلسازی و کنترل ربات

در این پست به معرفی یک مرجع مفید در زمینه مدلسازی و کنترل ربات پرداخته شده است. این مرجع شامل ارائه پیش نیازهای لازم جهت درک نحوه مدلسازی و همچنین اثبات پایداری در سیستم های رباتیک می باشد.

طراحی رویت گر – دانلود مرجع

در این پست ، کتاب طراحی رویت گر و نقش رویت گرها در سیستم های کنترل به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است. در این کتاب بحث رویت گر و ارتباط آن با عدم قطعیت ، نویز و اغتشاشات تشریح شده است.

دانلود حل المسائل کریگ (مدلسازی و کنترل رباتیک)

در این پست حل المسائل تشریحی کتاب رباتیک آقای کریگ برای دانلود قرار داده شده است. در کتاب مرجع بحث های مدلسازی و کنترل سیستم های رباتیک تشریح شده است.

دانلود مرجع مدلسازی و کنترل رباتیک

در این پست کتاب کریگ به عنوان یکی از مراجع خوب در زمینه مدلسازی و کنترل سیستم های رباتیک برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به فهم استخراج مدل دینامیکی انواع بازوها و روش های اولیه در کنترل ربات کمک می کند

کتاب مرجع مبانی میکروالکترونیک

بهترین کتاب مرجع در زمینه میکروالکترونیک-تحلیل و بررسی مدارهای آنالوگ و دیجیتال- که به تالیف دکتر رضوی می باشد برای دانلود قرار داده شده است.

مرجع سیستم های کنترل در میکروگرید

این مرجع برای مطالعه در باب کنترل اولیه ، ثانویه و ثالثیه در ریزشبکه ها بسیار مفید است و در آن در مورد مباحث مرتبط با کنترل های مبدل ولتاژ و جریان بحث های مفیدی انجام شده است.


  • 1
  • 2