منابع تخصصی برق

دانلود مرجع آموزش PSCAD

در این پست، دانلود کتاب آموزشی درباره نرم افزار PSCAD قرار داده شده است که به بررسی محیط نرم افزار پرداخته و بلوک های شبیه سازی در آن را بررسی می کند. این نرم افزار به منظور تحلیل سیستم های قدرت و بیشتر در حوزه گذرا به کار می رود.

دانلود مرجع شناسایی سیستم و PID

در این پست کتاب شناسایی سیستم به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است. در این مرجع تئوری شناسایی سیستم ها در خصوص سیستم های خطی و غیرخطی ارائه شده و مطالب پیشرفته در خصوص کنترل کننده PID ارائه می گردد.

دانلود نرم افزار هومر

دانلود نرم افزار هومر به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان و قیمت گذاری در سیستم های قدرت-انرژی های نو

دانلود مجموعه آموزشی OpenCv

OpenCv به عنوان یک کتابخانه به منظور بینایی ماشین می باشد که به زبان C و C++ نوشته شده است، این مجموعه مفید به منظور دانلود رایگان قرار داده شده است.

دانلود رایگان کتاب کنترل غیرخطی

در این پست برترین مرجع برای مباحث مرتبط با پایداری و طراحی در حوزه کنترل غیرخطی تالیف آقای حسن خلیل برای دانلود به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب رباتیک

در این پست کتاب رباتیک پیشرفته که در دانشگاه برای گرایش های کنترل و مکاترونیک ارائه می شود، جهت دانلود رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب کنترل مدرن

در این پست، کتاب کنترل مدرن تالیف آقای چِن برای دانلود رایگان قرار داده شده است. در این کتاب اصول اولیه مدل سازی فضای حالت و کنترل سیستم ها تشریح می شود.


  • 1
  • 2