خبرهای شرکت

الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه – دانلود مرجع

انجام پروژه و پایان نامه در زمینه ریزشبکه / میکروگرید یکی از تخصص های گروه برق تِک، مطالعه در زمینه سیستم های ریزشبکه می باشد. که این حاصل پژوهش های متعدد در زمینه مدلسازی، شناسایی، طراحی سیستم های کنترل و بررسی پایداری در سیستم های ریزشبکه می باشد. برهمین اساس این گروه آمادگی خود را […]

رباتیک مبحث رباتیک دارای بخش های متعدد شامل بازوهای مکانیکی، ربات های پوششی ، رباتیک پزشکی ، کنترل از راه دور ، سیستم های تاخیردار ، ربات پوما ، ربات زیردریایی و انواع خاص با کاربردهای خاص می باشد که دارای دو بخش اساسی مرتبط با سینماتیک و دینامیک ربات می باشد که به منظور […]