متفرقه

تحلیل و شبیه سازی سیستم های خطی لازمه طراحی سیستم کنترل برای هر پلنت می باشد. خوشبختانه این ابزار در حوزه کنترل خطی بسیار گسترده است. مهمترین ابزار تحلیل پایداری سیستم های خطی عبارتند از نمودار مکان هندسی ریشه ها ، نمودار بودی و نائکوئیست. که نمودار مکان هندسی براساس صفر و قطب های سیستم […]

پرتره فاز نمایش هندسی مسیرهای یک سیستم دینامیکی در صفحه فاز است. هر مجموعه از شرایط اولیه با یک منحنی یا نقطه متفاوت نشان داده می شود. پرتره های فازی ابزاری ارزشمند در مطالعه سیستم های دینامیکی هستند. آنها از طرحی از مسیرهای معمولی در فضای حالت تشکیل شده اند. این اطلاعاتی مانند اینکه آیا […]

نمودار Bode یا دیاگرام Bode از دو نمودار تشکیل شده است نمودار بزرگی نمودار فاز در هر دو نمودار، محور x نشان دهنده فرکانس زاویه ای (مقیاس لگاریتمی) است. در حالی که، محور y نشان دهنده بزرگی (مقیاس خطی) تابع انتقال حلقه باز در نمودار بزرگی و زاویه فاز (مقیاس خطی) تابع انتقال حلقه باز […]

در نمودار مکان هندسی ریشه ها می توان مسیر قطب های حلقه بسته را مشاهده کرد. از این رو می توانیم ماهیت سیستم کنترل را شناسایی کنیم. در این تکنیک از یک تابع انتقال حلقه باز برای اطلاع از پایداری سیستم کنترل حلقه بسته استفاده می کنیم. مبانی Root Locus مکان هندسی ریشه ها ، […]

پایداری مفهوم مهمی است. در این فصل، اجازه دهید پایداری سیستم و انواع سیستم های مبتنی بر پایداری را مورد بحث قرار دهیم. سیستم پایدار چیست؟ به یک سیستم گفته می شود که اگر خروجی آن تحت کنترل باشد، پایدار است. در غیر این صورت گفته می شود که ناپایدار است. یک سیستم پایدار یک […]

 شبکه های توان سراسری امروزه با مشکلات مختلفی از قبیل اتلاف توان بالا در خطوط شبکه ، احتمال وقوع انواع خطاهای شبکه و به دنبال از دست رفتن توان برای شبکه مواجه هسستند. این مسئله می تواند به هنگام تامین توان برای بارهای حساس مهم تر باشد. از سویی دیگر گسترش روزافزون مصرف برق و […]

در تئوری کنترل، ناظر حالت یا رویت گر حالت، سیستمی است که تخمینی از وضعیت داخلی یک سیستم واقعی معین، از اندازه‌گیری‌های ورودی و خروجی سیستم واقعی ارائه می‌کند. این معمولاً توسط رایانه اجرا می شود و اساس بسیاری از کاربردهای عملی را فراهم می کند. دانستن وضعیت سیستم برای حل بسیاری از مسائل تئوری […]

در بیست سال گذشته موضوع تامین انرژی به دلیل کمبود نفت و گاز، افزایش قیمت سوخت و افزایش سریع تقاضای انرژی به دلیل تداوم رشد جمعیت جهان و صنعتی شدن به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. فناوری انرژی خورشیدی یک منبع انرژی تجدید پذیر است و دارای چندین مزیت از جمله؛ بدون هزینه […]

انحراف خروجی سیستم کنترل از پاسخ مطلوب در حالت پایدار به عنوان خطای حالت پایدار شناخته می شود. به صورت ess نشان داده می شود. ما می توانیم خطای حالت پایدار را با استفاده از قضیه ارزش نهایی به صورت زیر پیدا کنیم. جایی که، E(s) تبدیل لاپلاس سیگنال خطا e(t) است، اجازه دهید در […]

ریزشبکه ها و ذخیره انرژی موضوعاتی بسیار مرتبط و مکرر در جامعه انرژی هستند. تهدیدهای فزاینده امنیت سایبری و بلایای طبیعی مکرر که خطری برای سیستم الکتریکی ایجاد می کند، راه حل های ریزشبکه را به یک بهبود زیرساخت مطلوب برای مشتریان و شرکت ها تبدیل کرده است. با این حال، گاهی اوقات، اصطلاحات «ریزشبکه» […]