منابع تخصصی برق قدرت

الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه – دانلود مرجع

در این پست کتاب بررسی الگوریتم آنلاین در توزیع انرژی بهینه ریزشبکه از انتشارات اشپرینگر(Springer) را برای دانلود قرار داده ایم.

دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

در این پست کتاب ساختار و کنترل ریزشبکه برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب از انتشارات وایلی می باشد و دارای مفاهیم ریاضی و مدل دینامیکی ادوات ریزشبکه می باشد.

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

در این پست دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال از انتشارات معتبر IET قرار داده شده است. در این کتاب شبکه های توزیع فعال و از جمله معتبرترین آن ها ریزشبکه معرفی شده و مسائل مرتبط با آن بیان شده است.

مرجع سیستم های کنترل در میکروگرید

این مرجع برای مطالعه در باب کنترل اولیه ، ثانویه و ثالثیه در ریزشبکه ها بسیار مفید است و در آن در مورد مباحث مرتبط با کنترل های مبدل ولتاژ و جریان بحث های مفیدی انجام شده است.

دانلود مرجع آموزش PSCAD

در این پست، دانلود کتاب آموزشی درباره نرم افزار PSCAD قرار داده شده است که به بررسی محیط نرم افزار پرداخته و بلوک های شبیه سازی در آن را بررسی می کند. این نرم افزار به منظور تحلیل سیستم های قدرت و بیشتر در حوزه گذرا به کار می رود.

دانلود نرم افزار هومر

دانلود نرم افزار هومر به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان و قیمت گذاری در سیستم های قدرت-انرژی های نو