دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

در این پست کتاب ساختار و کنترل ریزشبکه برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب از انتشارات وایلی می باشد و دارای مفاهیم ریاضی و مدل دینامیکی ادوات ریزشبکه می باشد.

ساختار و کنترل میکروگرید

در این نوشتار ساختار و کنترل میکروگرید بحث شده و لینک دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید انتشارات وایلی قرار داده شده است. بحث ریزشبکه به مطالعه چگونگی اتصال پایدار و با قابلیت اطمینان بالای مجموعه ای از سیستم مولد توزیع یافته به صورت تجدیدپذیر که اصطلاحا انرژی نو نامیده می شوند، می باشد. ایده میکروگرید جدید نیست. اگر چه با ورود تکنولوژی های جدید به منظور دریافت توان از انرژی های تجدیدپذیر به طوری که بازده کار بالاتر رفته و از طرفی کنترل انعطاف پذیر ریزشبکه را امکان پذیر سازد، این بحث را به یکی از مطالعات توسعه یافته و جذاب بدل کرده است.

اولین مسئله در بکارگیری ریزشبکه به منظور بهبود وضعیت ناشی از نگرانی های محیط زیستی می باشد. مولدهای تولید پراکنده با منابع فسیلی علی رغم بازده پایینی که دارند باعث آلودگی محیط زیست در ابعاد محلی و گسترده می گردند.

اما از طرفی بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر نیازمند بکارگیری سیستم های الکترونیک قدرت، انواع مبدل ها و سیستم های کنترل هوشمند می باشد که هزینه نصب و تعمیرات را برای این سیستم ها افزایش می دهد.

با دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید می توانید آشنایی در مورد ساختار ریزشبکه ها از نقطه نظر توابع هزینه مربوط به شبکه های قدرت، بازده سیستم ها و تاثیر آن ها بر شبکه دست بالا داشته باشیم.

دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید min 300x176 دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

شماتیک ساختار و کنترل ریزشبکه / میکروگرید

در این کتاب می خوانیم :

در بخش اول از این کتاب نگاه کلی بر انواع مختلف جایگذاری و بکارگیری مسائل اقتصادی، محیط زیستی و تکنیکالی در مباحث ریزشبکه خواهیم داشت. در این بخش نقش ریزشبکه ها بر سیستم های توزیع بطوریکه امروزه می شناسیم، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این فصل مدل های مارکتینگ در ریزشبکه ها بررسی می شود و یک مروری بر عملکرد و کنترل میکروگرید انجام می شود.

در بخش دوم از کتاب حاضر به مطالعه مسائل مطرح در کنترل ریزشبکه پرداخته می شود. توابع کنترلی مطرح در ریزشبکه ها شامل متغیرهای اساسی ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در این فصل مد نظر قرار می گیرد. نقش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در ریزشبکه مورد بررسی قرار می گیرد. ساختار کنترل ریزشبکه شامل سطوح کنترل به هم پیوسته ریزشبکه در این فصل بحث می شود. سطح اول کنترل که به حلقه کنترل زاویه و فرکانس می پردازد. سطح ثانویه بر کنترل افتی و سطح ثالثیه کنترل که به بررسی کنترل دست بالا و یا مدیریت انرژی می پردازد، همگی در این بخش مد نظر قرار می گیرند.
بحث مهم دیگری که در این فصل از کتاب بررسی شده است، کنترل یکپارچه و غیریکپارچه در ریزشبکه می باشد. در این مطالعه لزوم پیش بینی (forecasting) در ریزشبکه بررسی شده است. این پیش بینی براساس ورودی سیستم های مولد انرژی نو (سیستم تجدیدپذیر انرژی) متمرکز می باشد. براین اساس خروجی توان توربین بادی، سلول خورشیدی و سایر منابع با تولید احتمالاتی بررسی می گردند.

ساختار مدیریت سیستم توزیع ریزشبکه min 300x225 دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

ساختار مدیریت سیستم توزیع ریزشبکه

در فصل سوم از کتاب کنترل کننده های محلی هوشمند ریزشبکه مورد توجه می باشد. مهمترین مسئله در کنترل محلی ریزشبکه، اینورترها می باشند. اینورترها مبدل هایی می باشند که بر خروجی منابع مولد انرژی نو قرار می گیرند تا بتوانند سطح ولتاژ مطلوب را برای آن ها تولید کنند.
براین اساس در این فصل کنترل اینورترهای چندگانه بررسی می شوند. الگوریتم های کنترلی مستر اسلیو (کنترل تابع متبوع) از جمله این بررسی ها می باشند. مسئله پارامترهای ریزشبکه و تاثیر آن ها در کنترل دروپ ریزشبکه در این بخش بررسی می شوند. و نهایتا بررسی تاثیر این کنترل کننده ها بر پایداری ریزشبکه مد نظر قرار می گیرد.

کنترل ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه min 300x140 دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

کنترل ولتاژ / فرکانس در ریزشبکه

در فصل چهارم از کتاب حفاظت از ریزشبکه ها مورد توجه می باشد. حفاظت فیدر در ریزشبکه ، حفاظت در مقابل خطاهای خارجی ، حفاظت در مقابل اضافه جریان و محدودکننده های جریان در ریزشبکه از جمله این مباحث می باشند.

در فصل پنجم عملکرد ریزشبکه های چندگانه مطالعه می شود. نحوه کنترل ولتاژ با توان راکتیو در ریزشبکه ها و کنترل زاویه فرکانسی با توان اکتیو از جمله مباحث این فصل می باشند.

فصل آخر از کتاب درباره تعریف پروژه در ریزشبکه می باشد.

 دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید

به منظور دانلود کتاب ساختار و کنترل میکروگرید از لینک استفاده کنید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *