04نوامبر 2023

اخیراً علاقه‌ای به گسترش شبکه‌های جریان مستقیم (dc) وجود داشته است که انگیزه اصلی آن افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر، ذخیره انرژی الکتریکی و بارهای الکترونیکی است که با توان dc کار می‌کنند. یکی از چالش‌های کلیدی که مانع پذیرش شبکه‌های dc می‌شود، فقدان توپولوژی‌های مبدل dc-dc با کارایی بالا برای تطبیق تبادل انرژی ac، در […]

26آگوست 2023

تعریف قابلیت اطمینان  قابلیت اطمینان ، احتمال این است که یک وسیله ، تحت شرایط بهره برداری که با آن مواجه می شود هدفش را به طور دقیق برای دوره زمانی مورد نظر به انجام برساند. در واقع قابلیت اطمینان ، توانایی یک سیستم برای ادامه فعالیت بدون عیب است و این یعنی این که […]

18آگوست 2023

 کانورتر توان Grid-Forming  : این نوع کانورترهای توان اساسا مرتبط با واحدهای ذخیره کننده انرژی در ریزشبکه AC/DC می باشند. در عملکرد جزیره ای ، این کانورترهای توان پاسخگوی حفظ ولتاژ و فرکانس مرجع در سابگرید AC و ولتاژ مرجع در سابگرید DC میباشند. در مد متصل به شبکه ، این کانورترهای توان ، وظیفه […]

17آگوست 2023

ریزشبکه ها را براساس عوامل مختلفی مانند نوع منابع و مصرف‌کننده‌ها طبقه‌بندی می‌کنند. به طور کلی میتوان ریزشبکه ها را به  ریزشبکه های جریان متناوب(AC)، ریزشبکه های جریان مستقیم(DC)، و ریزشبکه های ترکیبی (AC/DC) تقسیم بندی نمود.  ریزشبکه جریان متناوب  AC ریزشبکه جریان متناوب AC متداول ترین نوع ریزشبکه است و اشکال مختلفی از تولیدات […]