03مه 2023

مبدل Buck Boost چیست؟ مبدل باک-بوست نوعی مبدل DC به DC (همچنین به عنوان یک چاپر شناخته می شود) است که دارای ولتاژ خروجی است که یا بیشتر یا کمتر از قدر ولتاژ ورودی است. برای “افزایش” ولتاژ DC، مشابه ترانسفورماتور مدارهای AC استفاده می شود. معادل یک مبدل فلای بک است که از یک […]

08دسامبر 2022

تفاوت بین نیروگاه خورشیدی و بادی منابع انرژی بادی و خورشیدی هر دو تحت منابع انرژی تجدیدپذیر قرار می گیرند زیرا بی نهایت هستند. تنها تفاوت آنها در نحوه به دست آوردن انرژی مورد نیاز برای تولید الکتریسیته است زیرا انرژی باد از جریان هوا به دست می آید اما خورشید انرژی خود را از […]

08دسامبر 2022

کاربردهای هوش مصنوعی در انرژی های تجدیدپذیر هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی فرآیند مهار ماشین‌ها با هوش انسانی است تا بتوانند وظایف انسانی را با دقتی شبیه انسان برای عملیات‌های شناخته شده انجام دهند. چندین دیدگاه رقیب در زمینه هوش مصنوعی (Artificail Intelligence) وجود دارد، اما پیشرفت‌های اخیر در یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق باعث […]

08دسامبر 2022

شبکه هوشمند چیست شبکه هوشمند یک فناوری مدرن برای رفع خطاها با راه حل های دقیق است. یک شبکه هوشمند از هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. قطعات سخت افزاری انرژی را از منابع مختلف مانند باد، خورشید، جزر و مد و غیره جمع آوری می کنند و منابع توان […]