08دسامبر 2022

تفاوت بین نیروگاه خورشیدی و بادی منابع انرژی بادی و خورشیدی هر دو تحت منابع انرژی تجدیدپذیر قرار می گیرند زیرا بی نهایت هستند. تنها تفاوت آنها در نحوه به دست آوردن انرژی مورد نیاز برای تولید الکتریسیته است زیرا انرژی باد از جریان هوا به دست می آید اما خورشید انرژی خود را از […]

08دسامبر 2022

کاربردهای هوش مصنوعی در انرژی های تجدیدپذیر هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی فرآیند مهار ماشین‌ها با هوش انسانی است تا بتوانند وظایف انسانی را با دقتی شبیه انسان برای عملیات‌های شناخته شده انجام دهند. چندین دیدگاه رقیب در زمینه هوش مصنوعی (Artificail Intelligence) وجود دارد، اما پیشرفت‌های اخیر در یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق باعث […]

08دسامبر 2022

شبکه هوشمند چیست شبکه هوشمند یک فناوری مدرن برای رفع خطاها با راه حل های دقیق است. یک شبکه هوشمند از هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. قطعات سخت افزاری انرژی را از منابع مختلف مانند باد، خورشید، جزر و مد و غیره جمع آوری می کنند و منابع توان […]

08دسامبر 2022

انواع تلفات در سیستم PV تلفات ناشی از فرآیند میدانی یک ژنراتور PV باید به منظور تخمین دقیق خروجی برق واقعی آن ارزیابی شود. زیان های بعدی باید در نظر گرفته شود. در شکل زیر انواع تلفات مورد نظر برای سیستم های سلول خورشیدی نمایش داده شده است که در ادامه چند نوع مهم آن […]