کدنویسی-mfile

مروری بر سیستم های کنترل سیستم های کنترل بخشی جدایی ناپذیر از هر سیستم کارامد الکتریکی ، مکانیکی و یا الکترومکانیکی می باشد. یک سیستم بدون کنترل کننده ( کنترلر ) به عنوان یک سیستم حلقه باز مطرح می شود که بدون هر گونه فیدبک می باشد. این سیستم ها برای اینکه بتوانند یک ورودی […]

اهمیت mfile (ام فایل) نویسی در متلب از ابتدایی ترین امکانات در هر زبان برنامه نویسی توانایی آن در تابع نویسی می باشد. با یک تعریف ساده تابع عملگری است که با دریافت یک یا چندین متغیر به عنوان ورودی و انجام عملیاتی بر روی آنها یک یا چند خروجی را ارائه می دهد. یک […]

ذخیره شده با فرمت emf

ابزار رسم در متلب یکی از جنبه های مهم در هر نرم افزار توانایی آن در رسم شکل است. شکل های یک پروژه بخشی مهم از امکانات آن به منظور تجزیه و تحلیل را فراهم می آورد. همواره نیاز داریم تا با رسم شکل های مختلف بهبود نتایج کار و توانایی های کارمان را نمایش دهیم. […]