آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار

 در این بخش آموزش سایر نرم افزارهای مهندسی برق در دستور کار می باشد، سایر نرم افزارهای مهندسی برق شامل نرم افزار هومر، نرم افزار پی اسکد و گمز می باشد.

مقدمه ای بر تابع در متلب تابع مجموعه ای از دستورات است که با هم یک کار را انجام می دهند. در متلب توابع در فایل های جداگانه تعریف می شوند. نام فایل و تابع باید یکسان باشد. توابع بر روی متغیرهایی در فضای کاری خود عمل می کنند که به آن فضای کاری محلی […]

نرم افزار هومر در انرژی های نو

انرژی های نو منابع انرژی نو به منابعی گفته می شود که تجدیدپذیر می باشند و می توانند از انرژی های طبیعی به منظور تولید توان الکتریکی بهره ببرند، نمونه های معروف این انرژی ها ، سلول خورشیدی ، توربین بادی و پیل سوختی می باشند. هر کدام از این منابع با بهره گیری از […]

آموزش تنظیمات بار در هومر

مقدمه ای بر بار در هومر یکی از مهمترین بخش ها در تنظیم تمامی شماتیک های مدل شده در نرم افزار هومر (Homer) تنظیمات مربوط به بار شبکه می باشد. انواع بارها در نرم افزار هومر پیش بینی شده اند که از آن جمله می توان به بارهای متداول  ، بار حرارتی ، بار هیدروژنی […]