All posts by: برق تِک

About برق تِک

معرفی نرم افزار نرم افزار هومر به عنوان یک شبیه سازی سیستم های سیکل ترکیبی و انرژی های نو مشهور می باشد. این نرم افزار می تواند حالت های امکان پذیر بازآرائی سیستم های تولید به ازای بارهای تعریف شده در سیستم را ارائه دهد. در حالت کلی نرم افزار هومر-Homer برای تحلیل ریزشبکه های مستقل […]

انرژی های نو منابع انرژی نو به منابعی گفته می شود که تجدیدپذیر می باشند و می توانند از انرژی های طبیعی به منظور تولید توان الکتریکی بهره ببرند، نمونه های معروف این انرژی ها ، سلول خورشیدی ، توربین بادی و پیل سوختی می باشند. هر کدام از این منابع با بهره گیری از […]

مقدمه ای بر بار در هومر یکی از مهمترین بخش ها در تنظیم تمامی شماتیک های مدل شده در نرم افزار هومر (Homer) تنظیمات مربوط به بار شبکه می باشد. انواع بارها در نرم افزار هومر پیش بینی شده اند که از آن جمله می توان به بارهای متداول  ، بار حرارتی ، بار هیدروژنی […]

رباتیک مبحث رباتیک دارای بخش های متعدد شامل بازوهای مکانیکی، ربات های پوششی ، رباتیک پزشکی ، کنترل از راه دور ، سیستم های تاخیردار ، ربات پوما ، ربات زیردریایی و انواع خاص با کاربردهای خاص می باشد که دارای دو بخش اساسی مرتبط با سینماتیک و دینامیک ربات می باشد که به منظور […]

کتاب کنترل مدرن تالیف آقای چن برای دانلود رایگان در سایت قرار گرفت. مشخصا کنترل خطی و به دنبال آن فراگیری کنترل مدرن برای هر مهندس برق نیاز می باشد، سرفصل های موجود در این کتاب شامل مقدمات سیستم های خطی و آموزش روش های آنالیز این سیستم ها می باشد. در کنترل مدرن انواع […]

الکترونیک شاخه ای از مهندسی برق می باشد که به مطالعه ادوات میکرو در این زمینه می پردازد. مباحث مرتبط با آنالیز مدارهای الکترونیک، طراحی سیستم های فیلتر، شبکه های DSP، بررسی مدارهای آنالوگ و دیجیتال و همچنین مطالعه و بررسی میکروکنترلرها و شبکه های FPGA از این جمله می باشند. به طور کل ساختارهای […]

مکاترونیک شاخه ای از علم مهندسی برمبنای کنترل، الکترونیک و مکانیک می باشد و به بررسی ساخت سیستم های الکترومکانیکی ، مدل سازی آن ها و بررسی پایداری در این سیستم ها می پردازد. از این نگاه یک مهندس مکاترونیک نیاز به کسب اطلاع در هر سه زمینه مورد بررسی دارد. سیستم های انرژی نو […]

مهندسی برق قدرت به عنوان گسترده ترین گرایش از مهندسی برق می باشد. برق قدرت به مطالعه تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی در حوزه برق می پردازد. به همین منظور مطالعه سیستم های قدرت از تولید، بررسی کیفیت توان، نحوه انتقال قدرت و ارزیابی های کیفی و کمی بر روی بارهای مصرف کننده در […]

مهندسی برق کنترل به عنوان یکی از زیرشاخه های اصلی در صنعت برق می باشد. برق کنترل به مطالعه سیستم های الکترومکانیکی می پردازد و حوزه کار آن محدود به سیستم های الکتریکی نمی باشد. مطالعه بر روی سیستم های الکتریکی، مکانیکی، رباتیک و مکاترونیک جزء زیرشاخه های فرعی این گرایش می باشد. هدف در […]