All posts by: برق تِک

About برق تِک

انواع تلفات در سیستم PV تلفات ناشی از فرآیند میدانی یک ژنراتور PV باید به منظور تخمین دقیق خروجی برق واقعی آن ارزیابی شود. زیان های بعدی باید در نظر گرفته شود. در شکل زیر انواع تلفات مورد نظر برای سیستم های سلول خورشیدی نمایش داده شده است که در ادامه چند نوع مهم آن […]

MPPT چیست ؟ منظور از ردیابی نقطه حداکثر توان چه می باشد ؟ یک کنترل کننده شارژ MPPT آرایه PV را در شرابط دریافت حداکثر توان قرار می دهد و سعی می کند به منظور دست یابی به این هدف نه تنها کنترل ولتاژ خروجی آرایه PV بلکه از کنترل جریان نیز استفاده کند. موقعیت […]

پروژه های سیستم های قدرت هیبریدی سیستم های قدرت هیبریدی انرژی را از دو یا چند منبع تولید می کنند که بیشتر آنها تجدیدپذیر هستند و یک نقطه اتصال واحد مشترک دارند. اگرچه مجموع توان ماژول های تولید هیبریدی بیش از ظرفیت تخلیه است، انرژی معکوس هرگز نمی تواند از این حد فراتر رود. در […]

ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر خورشید وسیله نقلیه الکتریکی قابل توجه و ویژه این روزها است زیرا انرژی الکتریکی مصرف می کند و هیچ گاز آلاینده ای تولید نمی کند و اینکه در هیچ احتراقی شرکت نمی کند. امروزه تمام جهان بر تولید انرژی سبز متمرکز شده است، بنابراین استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر […]

الکترولایزر چیست یک الکترولیز الکتریسیته را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند که با تولید هیدروژن همراه است. هیدروژن را می توان به عنوان مثال در مخازن تحت فشار یا هر هیدرید فلز دیگری نگهداری کرد. هیدروژن می تواند از الکترولیز آب به روش های مختلف مانند تولید قلیایی، اسیدی و خورشیدی ایجاد شود. الکترولیزهای […]

کنترل کننده جریان برق یکپارچه (UPFC) چیست؟ کنترل کننده جریان برق یکپارچه (UPFC) یک سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) مبتنی بر دستگاه جبران کننده توان اکتیو  و راکتیو است. این یک دستگاه انعطاف پذیر در مقایسه با پل های کنترل شده سه فاز است. UPFC ترکیبی از مبدل‌های منبع ولتاژ متصل به شکل سری […]

فراخوانی داده ها در متلب در اغلب برنامه های کاربردی نیاز است تا از داده هایی به عنوان منبع / source استفاده کنیم. داده های اولیه ممکن است در خود تابع یا سیمولینک تولید شده و سپس مورد استفاده قرار گیرند. ولی گاهی این داده ها از بیرون متلب به برنامه شبیه سازی انتقال می […]

ذخیره داده ها از سیمولینک ذخیره، یا ثبت اطلاعات شبیه سازی، مبنایی برای تجزیه و تحلیل و اشکال زدایی یک مدل فراهم می کند. از توابع استاندارد یا سفارشی MATLAB® برای تولید سیگنال های ورودی سیستم شبیه سازی شده و نمودار، تجزیه و تحلیل یا انجام سایر پس پردازش ها بر روی خروجی های سیستم […]

یکی از خطاهای متداول در سیمولینک متلب هنگام باز کردن یک مدل ذخیره شده با ورژن بالای متلب در یک نرم افزار متلب با ورژن پایین روی می دهد. پنجره خطا به هنگام بروز این خطا بصورت شکل زیر می باشد : شکل 1 ) تصویر خطای سیمولینک متلب مرتبط با باز کردن مدل سیمولینک […]

منطق فازی شکلی از منطق چند ارزشی است که در آن مقدار صدق متغیرها ممکن است هر عدد واقعی بین 0 و 1 باشد. این منطق برای مدیریت مفهوم صدق جزئی به کار می رود، جایی که مقدار صدق ممکن است بین کاملاً درست و کاملاً نادرست باشد. در مقابل، در منطق بولی، مقادیر صدق […]